Visie

Product en verpakking vormen een eenheid. De verpakking beschermt niet alleen, maar bepaalt ook voor een groot deel de identiteit van het product. Daarom betrekt SNeL de verpakking van begin af aan in een productontwikkelings- of optimalisatietraject. Daarbij worden het productie-, vul- en sluitproces en het milieu zeker niet vergeten.

Het vakgebied verpakkingskunde is relatief jong en sterk in ontwikkeling. SNeL draagt daarom op verschillende manieren bij aan de professionalisering van het vakgebied.